Direct naar artikeltekst

Organisatie en Werkwijze

Het bestuur vergadert elke derde donderdag van de maand. Ter voorbereiding op de bestuursvergadering komt het dagelijks bestuur elke eerste donderdag van de maand bijeen. In juli wordt niet vergaderd.

De werkgroep BTB (Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid) en Wonen vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

Om zo optimaal mogelijk geïnformeerd te blijven is samenwerking en het onderhouden van contacten met andere belangengroeperingen enorm van belang, zoals:

• Regelmatig overleg met de wethouder sociale zaken en welzijn en beleidsambtenaren van de gemeente Venray

• Regelmatig overleg met de Centrale van Ouderenverenigingen

• Deelname aan de Participatieraad

• Deelname aan de Commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving

• Regelmatig overleg over Openbaar Vervoer en Regiotaxi

• Regelmatig overleg met lokale, regionale en provinciale belangengroeperingen.Samenstelling bestuur:

Voorzitter de heer P. Platzbeecker
Vice-voorzitter vacature
Secretaris de heer M. van Dijk
  mevrouw J. van den Anker - Kruk
Leden de heer J. Gardeniers
  de heer J. Linders
PR vacature
Notulist de heer J. Haegens

 

Het bestuur houdt zich vooral bezig met beleids- en adviestaken op het gebied van o.a.:

 • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.
 • De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in al zijn facetten.
 • Wonen, welzijn en zorg.
 • Toegankelijkheid, vrije tijd en mobiliteit.
 • Gehandicaptenvervoer.
 • Scholing, arbeid en inkomen.
   

Het bestuur wordt bijgestaan door de Werkgroep BTB en wonen..

Samenstelling Werkgroep BTB en Wonen:

Voorzitter de heer J. Linders
Vice-voorzitter de heer M. van de Langenberg
Leden mevrouw A. Beekers
  de heer W. de Bruijn
  de heer H. van Ekelenburg
  de heer W. Meijer
  de heer J. Martens
  mevrouw T. Martens
  de heer R. Troch
  de heer G. Willemse
  de heer M. Arts
  de heer J. Fleuren
Notuliste mevrouw D. van de Venne - Reijnen

 

De Werkgroep BTB en Wonen is vooral gericht op o.a.:

 • Het toetsen van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid Bruikbaarheid van openbare ruimten en gebouwen waarbij de landelijke normen worden gehanteerd

 • Mobiliteit, openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

 • Hulpmiddelen.

Uit de leden van de werkgroep BTB en het bestuur worden kleinere werkgroepen gevormd die zich bezig houden met specifieke aandachtsgebieden.

Commissie Cie BVW (Bouwen, verbouwen en woonomgeving):

Onder verantwoordelijkheid van het GPV is de Cie.BVW ontstaan. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het GPV en de Centrale van Ouderenverenigingen, aangevuld met deskundigen op het gebied van bouwen en woonomgeving.

De Cie. BVW onderhoudt contact met de gemeente Venray, Wonen Limburg en overige actoren op het gebied van bouwen, verbouwen en ontwikkeling van woonomgevingen. De belangrijkste taak van de Cie.BVW is het beoordelen van grotere bouwprojecten aan de hand van de bouwtekeningen en het afgeven van advies aan de opdrachtgever van het bouwproject..

Gezien de vele werkzaamheden binnen het GPV zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die actief willen zijn voor het GPV, zowel binnen het bestuur als bij de werkgroep BTB. Uiteraard zijn ook mensen met een beperking van harte welkom. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat in onze samenleving verbeterd kan worden.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".